Header Ads

සිංහල සිසුන් සඳහා දෙමළ පාඩම් ඉගැන්වීම


සිංහල  සිසුන් සඳහා දෙමළ පාඩම් ඉගැන්වීම

අපේ දෙමළ පන්තිය

පියනන්ද හිමි


சிங்கள மொழி மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடம் கற்பித்தல்

அபே தெமழ பந்திய - எமது தமிழ் வகுப்பு

பியநந்த தேரர்


ஒருமை பன்மை - ஏகவசன பகுவசன


பெயர் சொற்கள் - நாம பத


பெயர் சொற்களை வினாச் சொற்களாக மாற்றுதல்


தமிழ் சொற்களை உச்சரிப்போம்


தமிழ் சொற்களை உச்சரிப்போம்


தமிழ் சொற்களை உச்சரிப்போம்


தமிழ் சொற்களை உச்சரிப்போம்


தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதுவோம்

No comments

Powered by Blogger.