ஆசிரியர்களுக்கான இதவடிவம் - பீடிஎப் தொகுப்பு - 2
MR. V.KRISHNARAJA. அவர்கள் தயாரித்து வழங்கும் ஆசிரியர் தடைதாண்டல் மொடியுல்களுக்கான கற்றல் தொகுப்பு 


  பாெதுவான கற்பித்தல் முறைகள்

 


 வழிகாட்டல் ஆலோசனை வழங்கல்


வழிகாட்டல் ஆலோசனை வழங்கல் 2

தரவுகளைச் சேகரிக்கும் நுட்ப முறைகள்

கற்றல் - கற்பித்தலில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பம்


மனித வள முகாமைத்துவம்


அரச ஊழியர்களின் சம்பள ஏற்றமும் சம்பள ஏற்ற மறுதலிப்பும்


கற்றல் கற்பித்தல் செயன்முறை


அரச ஊழியர்களின் லீவு


முகாமைத்துவம்


பாடசாலை கலைத்திட்ட முகாமைத்துவம்

பாடசாலைத் தலைமைத்துவம்


கற்பித்தல் கலை


கொடுப்பனவு உறுதிச்சீட்டு


ஆசிரியர்களின் லீவு


இலங்கையின் பாடசாலை தலைவர்களிடம் காணப்படவேண்டிய 21ம் நூற்றண்டின் திறன்கள்


கல்வி ஆய்வு


கல்வி இலக்கை நோக்கமாகக் கொண்ட கற்றல் - கற்பித்தல் செயற்பாடு


பாடசாலை முகாமைத்துவம்


ஆசிரியர் ஒழுக்கம்


6 Comments

 1. எத்தனையாவது இத வடிவத்திற்கு உரியது என்று எப்படித் தெரிவது

  ReplyDelete
 2. 2(11)இலிருந்து 2(1)க்கு போக எத்தனை module's செய்ய வேண்டும்
  13,14வதுmodule தலைப்பு கூறுங்கள்

  ReplyDelete
 3. Module 15 கல்வி வரலாற்றில் கல்வி முறைமை கல்வி நிறுவனங்கள் மூன்றாம் நிலை கல்வி தொழிற்கல்வி

  ReplyDelete
 4. Ict module 5 vedio kitakkuma sir

  ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post